116/2013 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης έμπροσθεν βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού Πάργας