288/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του 5ου Παιδικού Σταθμού Ιλίου, επί της οδού Αγ. Λαύρας 24

288/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του 5ου Παιδικού Σταθμού Ιλίου, επί της οδού Αγ. Λαύρας 24

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάθμευσης όλων των οχημάτων έμπροσθεν του 5ου Παιδικού Σταθμού Ιλίου, επί της οδού Αγ. Λαύρας 24

ADS2882011_.pdfa