233/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αλαμάνας από την οδό Α. Παπανδρέου έως την οδό Μεσσηνίας Ο.Τ. 565-564 (εξαιρούνται οι υδροφόρες του Δήμου)

233/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αλαμάνας από την οδό Α. Παπανδρέου έως την οδό Μεσσηνίας Ο.Τ. 565-564 (εξαιρούνται οι υδροφόρες του Δήμου)

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αλαμάνας από την οδό Α. Παπανδρέου έως την οδό Μεσσηνίας Ο.Τ. 565-564 (εξαιρούνται οι υδροφόρες του Δήμου)

ADS2332011.pdfa

233/2011 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης όλων των οχημάτων επί της οδού Αλαμάνας από την οδό Α. Παπανδρέου έως την οδό Μεσσηνίας Ο.Τ. 565-564 (εξαιρούνται οι υδροφόρες του Δήμου)