Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των φορτηγών αυτοκινήτων γύρω από τις πλατείες Ο.Τ. 1071Α & 1088Α – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των φορτηγών αυτοκινήτων γύρω από τις πλατείες Ο.Τ. 1071Α & 1088Α – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης & στάθμευσης των φορτηγών αυτοκινήτων γύρω από τις πλατείες Ο.Τ. 1071Α & 1088Α – περιοχής ΜΙΧΕΛΗ

ade0792010.pdfa