Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΖΧ 7335 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ αρ. 31

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΖΧ 7335 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ αρ. 31

Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην του υπ’ αριθμ. ΙΖΧ 7335 Ι.Χ. οχήματος επί της οδού ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ αρ. 31

ade1072010.pdfa