024/2013 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και έναντι του αριθμ. 2