067/2013 – Λήψη απόφασης για απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου του Ι. Ν. Αγ. Διονυσίου