222/2019 – Λήψη απόφασης για απαλλαγή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής

222/2019 – Λήψη απόφασης για απαλλαγή μη προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής