292/2011 – Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μέσω αναζήτησης προσφορών ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

292/2011 – Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μέσω αναζήτησης προσφορών ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση μέσω αναζήτησης προσφορών ή επανάληψη του διαγωνισμού που αφορά την υπηρεσία «Σίτιση μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Ιλίου»

ADS2922011_.pdfa