073/2017 – Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2017 του Δήμου Ιλίου»

073/2017 – Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Μαρτίου, Απριλίου, Μάϊου 2017 του Δήμου Ιλίου»

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a