481/2016 – Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς βιβλίων, στο πλαίσιο των εγκαινίων του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου

481/2016 – Λήψη απόφασης για αποδοχή δωρεάς βιβλίων, στο πλαίσιο των εγκαινίων του Ιατρείου Μητρικού Θηλασμού του Δήμου Ιλίου