Λήψη απόφασης για αποδοχή εθελοντικής εργασίας στο ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. του Δήμου Ιλίου