226/2012 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της ομάδας Β’ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

226/2012 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της ομάδας Β’ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της ομάδας Β’ που αφορά την «Προμήθεια ειδών τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου»

ADS2262012.pdfa