323/2012 – Λήψη απόφασης για α) για την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού Ελλησπόντου και την παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη διασταύρωσή της με την οδό Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου

323/2012 – Λήψη απόφασης για α) για την άρση της προτεραιότητας της οδού Θεοδοσίου έναντι της οδού Ελλησπόντου και την παραχώρηση προτεραιότητας στην οδό Ελλησπόντου μόνο στη διασταύρωσή της με την οδό Θεοδοσίου και β) όριο ταχύτητας 30km/h στην οδό Θεοδοσίου