038/2016 – Λήψη απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου & β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου.

038/2016 – Λήψη απόφασης για α) Κανονισμό Λειτουργίας Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου & β) Διαδικασία κλήρωσης Θρησκευτικής Εμποροπανηγύρεως Δήμου Ιλίου.