356/2018 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής ακαταλληλότητας επίπλων