284/2019 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής

284/2019 – Λήψη απόφασης για γνωμοδότηση επιτροπής για την ακαταλληλότητα εξοπλισμού πληροφορικής