248/2016 – Λήψη απόφασης για διαγραφή δαπανών έτους 2015 λόγω απορριπτικών πράξεων κλιμακίου