326/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.512,00 € από τον υπ’ αριθμ. 37/04.10.2013 βεβαιωτικό κατάλογο για την ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και επαναβεβαίωση στην ιδία του ορθού ποσού των 535,00 € καθώς και την εκ νέου βεβαίωση του ποσού των 1.512,00 € στον υπόχρεο/η ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ

326/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 1.512,00 € από τον υπ’ αριθμ. 37/04.10.2013 βεβαιωτικό κατάλογο για την ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ και επαναβεβαίωση στην ιδία του ορθού ποσού των 535,00 € καθώς και την εκ νέου βεβαίωση του ποσού των 1.512,00 € στον υπόχρεο/η ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΝΑ