071/2016 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 3.178,11 € από τον υπ’ αριθμ. 10/28.05.2014 βεβαιωτικό κατάλογο για τον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ & επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

071/2016 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού 3.178,11 € από τον υπ’ αριθμ. 10/28.05.2014 βεβαιωτικό κατάλογο για τον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΣΩΤΗΡΙΟ του ΜΙΧΑΗΛ & επαναβεβαίωση του ιδίου ποσού στον ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ