386/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)

386/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν τέλη καθαριότητας και φωτισμού και τέλος ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ)