069/2013 – Λήψη απόφασης για διαμόρφωση της νησίδας της Λ. Θηβών στο τμήμα της από την οδό Ιδομενέως έως την οδό Έκτορος