265/2017 – Λήψη απόφασης για διευθέτηση εγκαταλελειμμένων χώρων ταφής

265/2017 – Λήψη απόφασης για διευθέτηση εγκαταλελειμμένων χώρων ταφής