014/2012 – Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

014/2012 – Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Λήψη απόφασης για διόρθωση χορηγηθείσας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

AEPZ0142012.pdfa