352/2017 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στον ιστότοπο «Ηλεκτρονικός Δήμος διαδικτυακές εφαρμογές βάση Νομικών Πληροφοριών»

352/2017 – Λήψη απόφασης για εγγραφή του Δήμου μας ως συνδρομητή στον ιστότοπο «Ηλεκτρονικός Δήμος διαδικτυακές εφαρμογές βάση Νομικών Πληροφοριών»