291/2016 – Λήψη απόφασης για εκχώρηση – παραχώρηση παλαιών αυτοκινήτων προς απόσυρση

291/2016 – Λήψη απόφασης για εκχώρηση – παραχώρηση παλαιών αυτοκινήτων προς απόσυρση