142/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.372,15 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9986/04-03-2011

142/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.372,15 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9986/04-03-2011

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.372,15 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9986/04-03-2011

ADS1422011.pdfa

142/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 3.372,15 € της υπόχρεης κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9986/04-03-2011