387/2012 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής σε παρόδιους αποζημίωσης