110/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 6.339,10 € του υπόχρεου κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9348/01-03-2011 αίτησή του

110/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 6.339,10 € του υπόχρεου κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9348/01-03-2011 αίτησή του

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 6.339,10 € του υπόχρεου κ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, βάσει της 153/2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 9348/01-03-2011 αίτησή του

ads1102011.pdfa