138/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 € του υπόχρεου κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11627/16-03-2011

138/2011 – Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 € του υπόχρεου κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11627/16-03-2011

Λήψη απόφασης για εξέταση διακανονισμού οφειλής ποσού 1.201,67 € του υπόχρεου κ. ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, βάσει της 587/2006 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 11627/16-03-2011

ADS1382011.pdfa

Τελευταία Νέα