Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την επιμέλεια εντύπων για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο.

adspk472011.pdfa