Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την λειτουργία θερινού δημοτικού κινηματογράφου

adspk0622011.pdfa