Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση στολών για εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση στολών για εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την ενοικίαση στολών για εκδηλώσεις Ιουνίου, Ιουλίου και «Ίλια 2011»

adspk0652011.pdfa