Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή βίντεο

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή βίντεο

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά την παραγωγή δύο ταινιών μικρού μήκους ή ντοκιμαντέρ σε ψηφιακή μορφή βίντεο

adspk0762011.pdfa