Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη δημοσίευση εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος και «Ίλια 2011».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη δημοσίευση εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος και «Ίλια 2011».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά τη δημοσίευση εκδηλώσεων για τους μήνες Ιούνιος – Ιούλιος και «Ίλια 2011».

adspk0712011.pdfa