Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”

adspk0352011.pdfa

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης για τέσσερις θεατρικές παραστάσεις για τα σχολεία του Δήμου μας στις 11 και 12/5/2011 στο θέατρο “Μελίνα Μερκούρη”