Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά διοργάνωση παραδοσιακών παιχνιδιών στις 18/5/2011.

adspk0372011.pdfa