Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά χειρισμό – λειτουργία μηχανημάτων στο θέατρο για τους μήνες Μάιο – Ιούνιο – Ιούλιο και “Ίλια 2011”

adspk0382011.pdfa