Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά μουσική εκδήλωση “Ζωγραφίζοντας την άνοιξη” στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά μουσική εκδήλωση “Ζωγραφίζοντας την άνοιξη” στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφοράς και εισήγηση ανάθεσης που αφορά μουσική εκδήλωση “Ζωγραφίζοντας την άνοιξη” στις 15/5/2011, στο χώρο του πάρκου Αντώνης Τρίτσης.

adspk0392011.pdfa