Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την θεατρική παράσταση «ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ» του Αριστοφάνη, στα πλαίσια των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης»

adsdhkepa432011.pdfa