Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση «ΑΠ΄ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗ», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση «ΑΠ΄ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗ», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση «ΑΠ΄ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗ», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»

adsdhkepa452011.pdfa

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική παράσταση «ΑΠ΄ ΤΟΝ ΑΤΤΙΚ ΣΤΟΝ ΓΟΥΝΑΡΗ», στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΛΙΑ 2011»