Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρική παράσταση του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ :Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΜΟΥ» στις 14/9/2011, στο πάρκο «Αντ.Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρική παράσταση του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ :Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΜΟΥ» στις 14/9/2011, στο πάρκο «Αντ.Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011»

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρική παράσταση του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ :Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΜΟΥ» στις 14/9/2011, στο πάρκο «Αντ.Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011»

adsdhkepa752011.pdfa

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρική παράσταση του ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ «ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ :Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΜΟΥ» στις 14/9/2011, στο πάρκο «Αντ.Τρίτσης», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011»