Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό κέντρο ΚΑΜΠ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό κέντρο ΚΑΜΠ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο για παιδιά στο αθλητικό  κέντρο ΚΑΜΠ

adsdhkepa462011.pdfa