Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για συντήρηση εφαρμογών λογισμικού του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΙΛΙΟΥ

adsdhkepa822011.pdfa

Τελευταία Νέα