Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την ενοικίαση τριάντα περιπτέρων για την Έκθεση Βιβλίου στις 20/9/2011 έως 4/10/2011, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την ενοικίαση τριάντα περιπτέρων για την Έκθεση Βιβλίου στις 20/9/2011 έως 4/10/2011, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για την ενοικίαση τριάντα περιπτέρων για την Έκθεση Βιβλίου στις 20/9/2011 έως 4/10/2011, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2011».

adsdhkepa1022011.pdfa