Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για κινηματογραφικές προβολές για το μήνα Οκτώβριο.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για κινηματογραφικές προβολές για το μήνα Οκτώβριο.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για κινηματογραφικές προβολές για το μήνα Οκτώβριο.

adsdhkepa1352011.pdfa