Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για δύο παραστάσεις κουκλοθέατρου με το έργο «Ο Μισοκοκoράκος».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για δύο παραστάσεις κουκλοθέατρου με το έργο «Ο Μισοκοκoράκος».

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για δύο παραστάσεις κουκλοθέατρου με το έργο «Ο Μισοκοκoράκος».    

adsdhkepa1362011.pdfa