Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.

adsdhkepa602011.pdfa

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για μουσική εκδήλωση στις 27/8/2011 στην πλατεία Αγ. Φανουρίου στο πλαίσιο του εορτασμού του Αγίου Φανουρίου.