Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 30/7/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 30/7/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 30/7/2011 στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

adsdhkepa612011.pdfa