Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 31/7/2011 στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 31/7/2011 στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

Λήψη απόφασης για εξέταση προσφορών και εισήγηση ανάθεσης για θεατρικό δρώμενο στις 31/7/2011 στο Θέατρο του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. στο πλαίσιο των εκδηλώσεων ΙΛΙΑ 2011.

adsdhkepa622011.pdfa